top of page

Zwalczanie ognisk zakażeń jelitowych po przejściu huraganu Matthew w Haiti

Przez 8 tygodni pracowałem w Les Cayes, w departamencie południowym Haiti, wspierając lokalne służby w zwalczaniu epidemii cholery oraz czerwonki (dezynterii), które wybuchły po przejściu katastrofalnego huraganu Matthew jesienią 2016 roku.

Po długiej przerwie w pracy w latach 2015-2016, którą wykorzystałem podróżując po Ameryce Południowej, zgłosiłem się na misję w Haiti. Misję organizowała Globalna Sieć Zwalczania Epidemii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO/GOARN) w celu ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych kryzysu humanitarnego, który wystąpił po przejściu huraganu Matthew. W październiku 2016 roku huragan zniszczył domy, placówki służby zdrowia, ujęcia wody pitnej oraz wywołał powodzie. To z kolei spowodowało nawrót epidemii cholery oraz innych chorób przenoszonych przez zanieczyszczoną wodę. Gdy przybyłem na miejsce w lutym 2017 roku, najpilniejsze problemy związane z dostępem do wody pitnej, żywności i tymczasowego schronienia były już rozwiązywane dzięki niezwykłej mobilizacji organizacji pozarządowych. Również epidemia cholery była coraz lepiej kontrolowana! W czasie mojego pobytu coraz częściej donoszono o przypadkach czerwonki w południowej częsci Haiti. Wraz z kolegami i koleżankami z organizacji pozarządowych, zorganizowałem dwa badania epidemiologiczne w departamentach południowym oraz Grand'Anse. Nasze badanie wykazało ogromnej skali epidemię czerwonki, która wybuchła w tym samym czasie co epidemia cholery i prawdopodobnie z tych samych przyczyn. Jednak ponieważ wszyscy eksperci byli skupieni na zwalczaniu epidemii cholery, przypadki czerwonki pozostały niewykryte i nieleczone.

Dlaczego to ma znaczenie?

W czasie kryzysu humanitarnego pojawiają się liczne potrzeby, nie tylko związane ze zdrowiem. Po przejściu huraganu Matthew, ludzie stracili domy, uprawy oraz dostęp do wody pitnej. Dlatego też organizacje humanitarne skupiły się w pierwszej kolejności na zabezpieczeniu tymczasowego schronienia, wody pitnej oraz żywności. Światowa Organizacja Zdrowia natomiast słusznie oceniła, że cholera stanowi najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia, ponieważ może doprowadzić do dużej skali epidemii w krótkim czasie. Moje badania pokazały, że czasem nawet dobrze prowadzone działania przeciwepidemiczne mogą maskować poważne problemy zdrowotne, gdy uwaga wszystkich ekspertów skupiona jest na jednej chorobie.

bottom of page