top of page
Abstract Lines

What is the evidence for giving chemoprophylaxis to children or students attending the same preschool, school or college as a case of meningococcal disease?

Autorzy

Wiebke Hellenbrand, Germaine Hanquet, Sigrid Heuberger, Stine Nielsen, Paweł Stefanoff, James Stuart.

Bibliografia

Epidemiol Infect 2011; 139: 1645-55.

Systematyczny przegląd literatury na temat skuteczności podawania chemioprofilaktyki (pojedynczej dawki antybiotyku) w zapobieganiu inwazyjnej chorobie meningokokowej (IChM) wśród uczniów uczęszczających do tej samej szkoły co uczniowie u których potwierdzono zakażenie. Przegląd wykazał, że brakuje rzetelnych badań które by potwierdziły ryzyko przenoszenia się zakażeń wśród uczniów. Jednak znaleźliśmy przesłanki, że istnieje ryzyko wtórnych zakażeń wśród dzieci bawiących się wspólnie w grupach przedszkolnych. W związku z tym zaleciliśmy chemioprofilaktykę tylko dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczającej do tej samej grupy co dziecko z potwierdzoną laboratoryjnie IChM.

bottom of page