top of page
Abstract Lines

Variation in adult vaccination policies across Europe: An overview from VENICE network on vaccine recommendations, funding and coverage

Autorzy

Elisabeth Kanitz, Lauren Wu, Cristina Giambi, Raymond Strikas, Daniel Lévy-Bruhl, Paweł Stefanoff, Jolita Mereckiene, Eva Appelgren, Fortunato D’Ancona; VENICE National Gatekeepers, Contact Points.

Bibliografia

Vaccine 2012; 30(35): 5222-8.

Zestawienie programów szczepień dorosłych w krajach Unii Europejskiej. Dane z przeglądu krajów opracowała stażystka programu EPIET pracująca we Włoszech. Zebrane wyniki wskazują, że kraje europejskie miały bardzo zróżnicowane zalecenia dot. szczepień dorosłych, a większość krajów nie miała opracowała jasno sformułowanych programów i nie zbierało rzetelnych danych o stanie zaszczepienia. Podejrzewam, że podejście do szczepień dorosłych zmieni się po doświadczeniach pandemii COVID-19, ponieważ znaczenie powszechnych programów szczepień stało się jasne dla decydentów!

Pełnotekstowy PDF
bottom of page