top of page
Abstract Lines

Unexpected rise in measles incidence in Poland in 2006 may be related to Ukrainian outbreak

Autorzy

Paweł Stefanoff, Mirosław Czarkowski.

Bibliografia

Euro Surveill. 2006 Jun 29; 11(6): E060629.3.

Krótkie sprawozdanie opisujące ogniska odry w Polsce po długim okresie kiedy rejestrowano bardzo niską zapadalność i kraj był blisko spełnienia kryteriów eliminacji odry. W latach 2000-2005 była nadzieja w Europie, że może się uda pozbyć odry, ale niestety rzeczywistość zweryfikowała te nadzieje :(

Pełnotekstowy PDF
bottom of page