top of page
Abstract Lines

The detection of meningococcal household clusters and their prophylaxis in the changing epidemiological situation of invasive meningococcal disease in Poland, 2003-2006

Autorzy

Paweł Stefanoff, Magdalena Rosińska, Grzegorz Karczewski, Andrzej Zieliński.

Bibliografia

Euro Surveill 2008 Mar 6;13(10).

W trakcie dyskusji z międzynarodowymi ekspertami na temat inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM) dowiedzieliśmy się, że w Polsce gromadzi się w ramach rutynowego nadzoru znacznie więcej danych o każdym zgłoszonym zachorowaniu niż w innych krajach europejskich. Dzięki szczegółowej liście osób objętych chemioprofilaktyką (jednorazową dawką antybiotyku dla osób z bliskiego kontaktu), prosta analiza danych z nadzoru mogła dostarczyć wartościowych dowodów naukowych. W odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie, opisaliśmy udokumentowane przenoszenie się zakażeń w gospodarstwach domowych. Nasza praca została prawie od razu włączona do przeglądów systematycznych poświęconych skuteczności chemioprofilaktyki w zapobieganiu wtórnych zachorowań w gospodarstwach domowych.

bottom of page