top of page
Abstract Lines

Surveillance of invasive pneumococcal disease in 30 EU countries: Towards a European system?

Autorzy

Germaine Hanquet, Anne Perrocheau, Esther Kissling, Daniel Levy Bruhl, David Tarragó, James Stuart, Paweł Stefanoff, Sigrid Heuberger, Pavla Kriz, Anne Vergison, Sabine de Greeff, Andrew Amato-Gauci, Lucia Pastore Celentano, ECDC Country Experts for Pneumococcal Disease.

Bibliografia

Vaccine 2010; 28: 3920-8.

Praca podsumowująca nadzór nad inwazyjną chorobą pneumokokową (IChP) w krajach Unii Europejskiej. Zaproszono mnie do zespołu opracowującego zalecenia dla Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC) dotyczące przyszłego Europejskiego nadzoru nad chorobą pneumokokową. Po kilkumiesięcznych dyskusjach oraz spotkaniu uzgodnieniowym, doszliśmy do wniosku że ogólnoeuropejski nadzór powinien być ograniczony do monitorowania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, a bardziej szczegółowy nadzór nad krążącymi serotypami mógłby zostać oparty o sieć szpitali. Był to bardzo interesujący projekt i dużo nauczyłem się od znakomitych kolegów :)

Pełnotekstowy PDF
bottom of page