top of page
Abstract Lines

Strong Public Health recommendations from weak evidence? Lessons learned in developing guidance on the Public Health management of meningococcal disease

Autorzy

Germaine Hanquet, Paweł Stefanoff, Wiebke Hellenbrand, Sigrid Heuberger, Pier-Luigi Lopalco, James Stuart.

Bibliografia

Biomed Res Int 2015; 2015: 569235.

Ostatnia publikacja bardzo udanej współpracy z interdyscyplinarną grupą badaczy choroby meningokokowej. W tej pracy podsumowaliśmy nasze doświadczenia w opracowywaniu wytycznych dla krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze gdzie często braju wiedzy oraz wiarygodnych dowodów naukowych. Byłem najmłodszym członkiem tego zespołu i prawdopodobnie najwięcej się nauczyłem w trakcie prac naszego zaspołu :)

bottom of page