top of page
Abstract Lines

Pneumococcal meningitis before the introduction of 10-valent pneumococcal conjugate vaccine into the National Childhood Immunization Program in Poland

Autorzy

Aleksandra Polkowska, Anna Skoczyńska, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Paweł Stefanoff, Waleria Hryniewicz, Alicja Kuch, Outi Lyytikäinen, Pekka Nuorti.

Bibliografia

Vaccine 2019; 37(10): 1365-1373.

Praca analizująca dane z nadzoru nad pneumokokowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w Polsce. Praca była częścią rozprawy doktorskiej koleżanki Oli Polkowskiej na Uniwersytecie w Tampere w Finlandii. Współpracowałem z Olą w latach 2008-2011, jak zaczynała karierę w zdrowiu publicznym i pomogłem jej wdrożyć się w nadzór nad chorobą pneumokokową. Nie miałem istotnego wkładu merytorycznego w tę publikację, ale przyjemnie było współpracować z Olą po wielu latach przerwy.

Pełnotekstowy PDF
bottom of page