top of page
Abstract Lines

Metody epidemiologiczne w badaniach rozpowszechnienia zespołu Tourette'a

Autorzy

Paweł Stefanoff, Jacek Mazurek.

Bibliografia

Psychiatr Pol 2003; 37: 97-107.

Praca ta podsumowuje metody stosowane w pomiarze rozpowszechnienia zaburzeń tikowych. Chcieliśmy w ten sposób promować stosowanie metod epidemiologicznych w neuropsychiatrii. Głównym jednak celem pracy było wstępne opracowanie wyników mojej pracy doktorskiej. Pracę przygotowałem z kolegą który wrócił ze studiów epidemiologicznych w Stanach Zjednoczonych i wrótce wyjechał z powrotem.

bottom of page