top of page
Abstract Lines

Mass immunisation campaign in a Roma settled community created an opportunity to estimate its size and measles vaccination uptake, Poland, 2009

Autorzy

Paweł Stefanoff, Hana Orlikova, Justyna Rogalska, Ewa Kazanowska-Zielińska, Janusz Słodziński.

Bibliografia

Euro Surveill 2010; 15: pii: 19552.

W trakcie opracowywania ogniska odry w społeczności Romów w Puławach, postanowiliśmy rozszerzyć nasze dochodzenie i oszacować jak wiele osób w tej społeczności nie jest zarejestrowanych w urzędzie gminy i jak wygląda ich stan zaszczepienia. Zaobserwowaliśmy, że w tej osiadłej od wielu lat społeczności oczekiwana długość życia jest znacznie krótsza niż w społeczeństwie polskim ogółem. Nasze wyniki też wskazywały, że członkowie tej społeczności mieli ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej oraz byli znacznie słabiej zaszczepieni.

bottom of page