top of page
Abstract Lines

Influenza A(H1N1)pdm09 vaccination policies and coverage in Europe

Autorzy

Jolita Mereckiene, Susanne Cotter, Todd Weber, Angus Nicoll, Fortunato D'Ancona, Pierluigi Lopalco, Kari Johansen, Annemarie Wasley, Pernille Jorgensen, Daniel Lévy-Bruhl, Cristina Giambi, Paweł Stefanoff, Luca Dematte, Darina O'Flanagan, VENICE project gatekeepers group.

Bibliografia

Euro Surveill 2012 Jan 26; 17(4): 20064.

Zestawienie programów szczepień przeciw grypie pandemicznej (A(H1N1)pdm09) w czasie pandemii grypy w latach 2009-2010. Badanie było zrealizowane w ramach projektu VENICE-2, gromadzącego dane na temat programów szczepień w krajach Unii Europejskiej na zlecenie Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC). Nasze zestawienie wskazuje, że rekomendacje dotyczące szczepień poszczególnych grup społecznych, nie różniły się zbytnio, ale różnice w odsetku zaszczepionych społeczeństw były ogromne. Wskazywało to prawdopodobnie na zróżnicowaną skuteczność instytucji rządowych w komunikowaniu się z własnymi społeczeństwami.

bottom of page