top of page
Abstract Lines

Increase of scabies infestations, Norway, 2006 to 2018

Autorzy

Ettore Amato, Live Dansie, Gry Grøneng, Hege Blix, Horst Bentele, Lamprini Veneti, Paweł Stefanoff, Emily MacDonald, Hans Blystad, Arnulf Soleng.

Bibliografia

Euro Surveill. 2019 Jun;24(23):190020.

Praca opisująca wzrost rozpowszechnienia zarażeń wszawicą w Norwegii. Analizę przygotował stażysta programu EUPHEM, z włączeniem licznych ekspertów entomologów oraz źródeł danych i rejestrów. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie interdyscyplinarnej pracy i dużo się nauczyłem o tych ciekawych owadach :)

bottom of page