top of page
Abstract Lines

Incidence of pertussis in patients of general practitioners in Poland

Autorzy

Paweł Stefanoff, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Małgorzata Lipke, Ewa Karasek, Waldemar Rastawicki, Aleksandra Zasada, Steven Samuels, Hanna Czajka, Richard Pebody.

Bibliografia

Epidemiol Infect 2014; 142(4): 714-23.

Prospektywne badanie kohortowe w celu pomiaru zapadalności na krztusiec w Polsce. Badanie było dobrze finansowane, starannie przygotowywane przez wiele miesięcy i dobrze koordynowane przez świetny zespół. Udokumentowaliśmy, że zachorowania na krztusiec są dobrze diagnozowane i rejestrowane w najmłodszych grupach wieku, natomiast bardzo słabo wśród osób dorosłych a szczególnie słabo wśród osób starszych. Jest to o tyle ważne, że rodzice i dziadkowie mogą niechcący narazić noworodki i niemowlęta na potencjalnie śmiertelne zakażenia, zanim zdążą nabyć odpowiedni poziom odporności po pierwszych dawkach szczepionki.

bottom of page