top of page
Abstract Lines

Incidence and factors predicting whooping cough due to parapertussis diagnosis among patients referred to general practitioners, Poland, 2009-2011

Autorzy

Rysard Tomialoic, Paweł Stefanoff, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Aleksandra Zasada, Małgorzata Sadkowska-Todys.

Bibliografia

Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2015; 34(1): 101-7.

Praca przygotowana przez stażystę EPIET pracującego w Polsce. Przeanalizował dane z szeroko zakrojonego badania epidemiologii krztuśca. Wykazaliśmy, że parakrztusiec często wywołuje objawy przewlekłego kaszlu i jego znaczenie jest niedoszacowane.

Pełnotekstowy PDF
bottom of page