top of page
Abstract Lines

In-hospital mortality in Poland: what can we learn from administrative data?

Autorzy

Małgorzata Bała, Magdalena Koperny, Paweł Stefanoff.

Bibliografia

Pol Arch Intern Med 2020; 130(4): 264-265.

Artykuł redakcyjny omawiający metodykę badań umieralności szpitalnej oraz przedstawiający duże badanie przeprowadzone w Polsce na podstawie danych z 2014 roku. Koleżanka Małgorzata Bała z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosiła mnie do włączenia się w to interesujące opracowanie.

bottom of page