top of page
Abstract Lines

I-MOVE multi-centre case control study 2010-11: overall and stratified estimates of influenza vaccine effectiveness in Europe

Autorzy

Esther Kissling, Marta Valenciano, Jean-Marie Cohen, Beatrix Oroszi, Anne-Sophie Barret, Caterina Rizzo, Pawel Stefanoff, Baltazar Nunes, Daniela Pitigoi, Amparo Larrauri, Isabelle Daviaud, Judit Krisztina Horvath, Joan O'Donnell, Thomas Seyler, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Pedro Pechirra, Alina Ivanciuc, Silvia Jiménez-Jorge, Camelia Savulescu, Bruno Ciancio, Alain Moren.

Bibliografia

PLoS One 2011; 6: e27622.

Praca podsumowująca jedno z pierwszych wieloośrodkowych badań kliniczno-kontrolnych w celu oszacowania efektywności szczepień przeciw grypie sezonowej. Projekt I-MOVE został podjęty w celu monitorowania efektywności szczepień w kolejnych sezonach oraz przyjęcia wspólnie uzgodnionego protokołu badawczego w każdym z uczestniczących krajów. Uczestniczyłem we wczesnych fazach projektu, służąc jako recenzent protokołów nadesłanych przez poszczególne kraje oraz zorganizowałem pierwsze badanie w Polsce. W kolejnych latach, koledzy z projektu I-MOVE przekształcili go w dobrze ugruntowany system z sieciami placówek służby zdrowia w całej Europie i zaangażowaną grupą ekspertów. Projekt co roku dostarcza instytucjom europejskim wartościowe dane naukowe oraz został użyty w czasie pandemii COVID-19. Po sezonie 2010/2011 opuściłem polski instytut i nie uczestniczyłem więcej w tym projekcie...

bottom of page