top of page
Abstract Lines

Hepatitis B immunisation programmes in European Union, Norway and Iceland: where we were in 2009?

Autorzy

Jolita Mereckiene, Suzanne Cotter, Pierluigi Lopalco, Fortunato D’Ancona, Daniel Lévy-Bruhl, Cristina Giambi, Kari Johansen, Luca Dematte, Stefania Salmaso, Pawel Stefanoff,
Darina O’Flanagan.

Bibliografia

Vaccine 2010; 28: 4470-7.

Praca zestawiająca programy szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w krajach Unii Europejskiej. Zostałem zaproszony do konsorcjum ekspertów VENICE-II, które na zlecenie Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC) zbierało dane z krajów UE o programach szczepień, porównywywało je i przygotowywało zalecenia dot. ich usprawdnienia i wystandaryzowania. Dzięki tego typu opracowaniom, urzędnicy europejscy mogli rozpocząć z krajami rozmowy w celu ujednolicenia programów szczepień w dłuższej perspektywie. Była to pierwsza praca do której zostałem dołączony, w której nie miałem jeszcze znaczącego wkładu merytorycznego.

Pełnotekstowy PDF
bottom of page