top of page
Abstract Lines

Genetic diversity of Francisella tularensis in Poland with comments on MLVA genotyping and a proposition of a novel rapid v4-genotyping

Autorzy

Kamila Formińska, Tomasz Wołkowicz, Klaudia Brodzik, Paweł Stefanoff, Elżbieta Gołąb, Aleksander Masny, Beata Osiak, Piotr Cieślik, Agata Bielawska-Drózd, Aleksandra Zasada.

Bibliografia

Ticks Tick Borne Dis 2020; 11(2): 101322.

Praca podsumowująca analizę laboratoryjną szczepów pałeczki tularemii. Zostałem dołączony do tej pracy, ponieważ wykorzystano kleszcze które zebrałem w ramach szeroko zakrojonych odłowów kilka lat wcześniej. Nie miałem istotnego wkładu merytorycznego w publikację, ale jest ona bardzo wartościowa :)

bottom of page