top of page
Abstract Lines

European public health policies for managing contacts of invasive meningococcal disease cases better harmonised in 2013 than in 2007

Autorzy

Sabine Vygen, Wiebke Hellenbrand, Paweł Stefanoff, Germaine Hanquet, Sigrid Heuberger, James M Stuart.

Bibliografia

Euro Surveill 2016; 21(5): 23-31.

Praca zestawiająca wytyczne profilaktyki inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM) w krajach Unii Europejskiej. Badanie i analizę przeprowadziła stażystka EPIET pracująca we Francji, we współpracy z interdyscyplinarną grupą ekspertów. Było to powtórzenie podobnego zestawienia przygotowanego 10 lat wcześniej przez tę samą grupę. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że wytyczne zostały ujednolicone w wielu krajach w ciągu tych 10 lat.

bottom of page