top of page
Abstract Lines

Etiologia przypadków zgłaszanych jako podejrzenia odry w Polsce w latach 2006-2007

Autorzy

Joanna Siennicka, Paweł Stefanoff, Justyna Rogalska, Agnieszka Trzcińska.

Bibliografia

Przegl Epidemiol 2011; 65(1): 39-44.

Praca podsumowująca laboratoryjne badanie próbek pobranych od osób z chorobą wysypkową, uprzednio badanych w kierunku odry, u których wynik badania był ujemny. Było to proste dochodzenie, ale jednak bardzo użyteczne dla programu eliminacji odry. W miarę postępu eliminacji odry, większość przypadków chorób wysypkowych będzie wywoływane przez inne infekcje wirusowe i będzie ważne poznanie ich etiologii.

bottom of page