top of page
Abstract Lines

Effectiveness of vaccinating household contacts in addition to chemoprophylaxis after a case of meningococcal disease: a systematic review

Autorzy

Maarten Hoek, Hannah Christensen, Wiebke Hellenbrand, Paweł Stefanoff, Michael Howitz, James Stuart.

Bibliografia

Epidemiol Infect 2008; 136: 1441-7.

Systematyczny przegląd literatury, do którego dołączono moją świżo opublikowaną pracę opisującą przenoszenie się zakażeń meningokokowych w gospodarstwach domowych. Mój udział w przygotowaniu samego artykułu nie był znaczący. Główną pracę wykonali stażysta EPIET Maarten Hoek oraz jego mentor i uznany ekspert w tej dziedzinie James Stuart. Przeglądy systematyczne stanowią bardzo cenne źródło wiedzy, szczególnie w zdrowiu publicznym, gdzie często brakuje dowodów naukowych oraz trudno czasami uzasadnić różne decyzje.

bottom of page