top of page
Abstract Lines

Association between exposure to a mixture of phenols, pesticides, and phthalates and obesity: Comparison of three statistical models

Autorzy

Yuqing Zhang, Tianyu Dong, Weiyue Hu, Xu Wang, Bo Xu, Zhongning Lin, Tim Hofer, Pawel Stefanoff, Ying Chen, Xinru Wang, Yankai Xia.

Bibliografia

Environ Int 2019 Feb;123:325-336.

Gdy rozpocząłem po raz kolejny pracę w Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego w 2018 roku, poproszono mnie o przygotowanie projektu badawczego zakładającego współpracę pomiędzy zakładem toksykologii w Norweskim Instytucie oraz zespołem badawczym z Uniwersytetu w Nanjing w Chinach. Pomimo wstępnych wątpliwości, udało nam się przygotować całkiem ciekawy projekt, który jednak w końcu nie uzyskał finansowania... Jedynym śladem tej współpracy pozostała ta publikacja porównująca modele statystyczne oceniające wpływ licznych narażeń na wskaźniki zdrowotne. Praca jest masowo cytowana!

bottom of page