top of page
Abstract Lines

Applied epidemiology training in Europe: quite a success - but more to be done

Autorzy

Gerard Krause, Paweł Stefanoff, Alain Moren.

Bibliografia

Euro Surveill 2009;14: pii: 19375.

Zostałem zaproszony przez dwóch wybitnych epidemiologów do artykułu poglądowego na temat przyszłości szkolenia epidemiologów w Europie. Gerard Krause pełnił wówczas funkcję przewodniczącego forum ośrodków szkoleniowych EPIET (EPIET Training Site Forum), natomiast Alain Moren był głównym koordynatorem naukowym programu EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology Training). Moim zadaniem było przedstawienie perspektywy nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, które dołączyły w 2004 roku i miały niekompatybilne systemy opieki zdrowotnej oraz systemy szkolenia epidemiologów.

bottom of page