top of page
Abstract Lines

A European survey on public health policies for managing cases of meningococcal disease and their contacts

Autorzy

Marteen Hoek, Germaine Hanquet, Sigrid Heuberger, Paweł Stefanoff, Philippe Zucs, Mary Ramsay, James Stuart; European Union Invasive Bacterial Infections Surveillance Network (EU-IBIS).

Bibliografia

Euro Surveill 2008; 13: pii: 8060.

Badanie przekrojowe mające na celu zestawienie zaleceń dot. profilaktyki inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM) w krajach europejskich. Wykryliśmy wiele rozbieżności które nie były uzasadnione dostępnymi dowodami naukowymi. Ta publikacja była początkiem wieloletniej współpracy z fantastyczną grupą ekspertów pod kierunkiem Jamesa Stuarta. Wspólnie przygotowaliśmy wytyczne w oparciu o systematyczne przeglądy literatury i powtórzyliśmy badanie przekrojowe krajów po 10 latach. Jamesa poznałem w czasie szkoleń programu EPIET i w trakcie nieustających dyskusji odkryliśmy wspólne zainteresowanie epidemiologią IChM :)

bottom of page