top of page
5172658.jpg

Rozdziały o różyczce, śwince oraz ospie wietrznej i półpaścu

Rozdziały w podręczniku (w jęz. polskim)
Autorzy
Bibliografia

Stefanoff P.

Choroby zakaźne i pasożytnicze epidemiologia i profilaktyka. Redakcja: Wiesław Magdzik, Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Andrzej Zieliński. Wydanie 6, α-medica press, Bielsko-Biała, 2007.

ISBN

Opis

Zakład Epidemiologii Państwowego Zakładu Higieny był tradyjnie odpowiedzialny za koordynację przygotowania kolejnych wydań tego kompendium chorób zakaźnych, wzorowanym na podręczniku "Control of Communicable Disease", wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Zdrowia Pubicznego i używanego dość powszechnie na świecie. Nasze kompendium zawierało skrótowe, wypunktowane informacje o epidemiologii, obrazie klinicznym oraz diagnostyce poszczególnych chorób zakaźnych. Książeczka była chętnie używana przez pracowników inspekcji sanitarnej, lekarzy oraz studentów szkół medycznych. Uczestniczyłem w przygotowaniu dwóch kolejnych wydań (wyd. VI w 2007 oraz wyd. VII w 2014). W tym wydaniu VI uaktualniłem trzy rozdziały tematyczne oraz przygotowałem słowo wstępne na temat znaczenia definicji przypadków dla nadzoru epidemiologicznego, które były w tym czasie wdrażane w Polsce i Europie.

Strona wydawcy
Wersja pełnotekstowa
bottom of page