top of page
5172658.jpg

Final report from a one-year evaluation of notifiable diseases surveillance during the COVID-19 epidemic.

Raport dla Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (w jęz. norweskim)
Autorzy
Bibliografia

Paweł Stefanoff, Elburg van Boetzelaer, Astrid Louise Løvlie.

Sluttrapport fra ett-år med evaluering av overvåking av meldingspliktige sykdommer under covid-19 epidemien [Końcowy raport z 12-miesięcznej ewaluacji systemu nadzoru nad chorobami zakaźnymi w czasie pandemii COVID-19 w Norwegii]. Wyd: Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI), Oslo, 2021.

ISBN

978-82-8406-192-4

Opis

Raport podsumowujący projekt rozpoczęty w kwietniu 2020 roku i wdrażany przez 12 miesięcy kryzysu spowodowanego przez epidemię COVID-19. Na początku liderzy odpowiedzi przeciwepidemicznej byli zaniepokojeni możliwością osłabienia nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi przez trwający kryzys. Rozpoczęliśmy publikację dwutygodniowych raportów podsumowujących rejestrację zachorowań oraz wybrane wskaźniki funkcjonalne nadzoru. Raporty były stopniowo rozszerzane, z włączeniem danych z róźnych rejestrów zdrowotnych oraz zebranie dodatkowych od kluczowych uczestników nadzoru. Końcowy raport podsumowuje te działania. Prowadzenie tego projektu było dla mnie głównym osiągnięciem i wkładem w odpowiedź przeciwepidemiczną w Norwegii (oprócz pomocy w organizacji rutynowych raportów)

bottom of page