top of page
5172658.jpg

Epidemiological situation of tick-borne encephalitis in the European Union and European Free Trade Association countries

Raport na zamówienie Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (w jęz. angielskim)
Autorzy
Bibliografia

Paweł Stefanoff, Natalia Parda, Aleksandra Polkowska, Fortunato D’Ancona, Pedro Anda, Annapaola Rizzoli, Rachel Escudero, Elena Kocianová, Oliver Donoso-Mantke, Maria Kazimirova, Emőke Ferenczi, Luisa Sánchez Serrano, Joanna Zajkowska, Sarah Randolph.

Epidemiological situation of tick-borne encephalitis in the European Union and European Free Trade Association countries. Wyd: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Sztokholm, 2012.

ISBN

978-92-9193-384-6

Opis

Kiedy Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało konkurs na to opracowanie, zgłosiłem się wraz liczną grupą ekspertów z całej Europy, którzy reprezentowali różne zespoły badawcze i różne dziedziny. Po raz pierwszy kierowałem międzynarodowym projektem zdrowia publicznego. Przygotowaliśmy badanie przekrojowe w celu zebrania informacji o źródłach danych o kleszczowym zapaleniu mózgu (KZM) oraz pozyskania danych epidemiologicznych z krajów członkowskich UE. Udało nam się uzyskać informacje od wszystkich krajów oraz konkretne dane z większości. Przygotowaliśmy też rzetelny raport, który pozwolił na rozpoczęcie ogólnoeuropejskiego nadzoru nad kleszczowym zapaleniem mózgu w kolejnych latach :)

bottom of page