top of page
5172658.jpg

Epidemiological situation of rickettsioses in EU/EFTA countries.

Raport na zamówienie Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (w jęz. angielskim)
Autorzy
Bibliografia

Paweł Stefanoff, Natalia Parda, Aleksandra Polkowska, Fortunato D’Ancona, Pedro Anda, Annapaola Rizzoli, Rachel Escudero, Elena Kocianová, Oliver Donoso-Mantke, Maria Kazimirova, Emoke Ferenczi, Luisa Sánchez Serrano, Joanna Zajkowska, Sarah Randolph.

Epidemiological situation of rickettsioses in EU/EFTA countries. Wyd: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Sztokholm, 2013.

ISBN

978-92-9193-509-3

Opis

Kiedy Europejskie Centrum Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało konkurs na to opracowanie, zgłosiłem się wraz liczną grupą ekspertów z całej Europy, którzy reprezentowali różne zespoły badawcze i różne dziedziny. Po raz pierwszy kierowałem międzynarodowym projektem zdrowia publicznego. Opracowaliśmy badanie przekrojowe w celu zebrania informacji o źródłach danych o riketsjozach oraz pozyskania danych epidemiologicznych z krajów członkowskich. Ustaliliśmy, że riketsjozy są rzadko rejestrowane w większości krajów, prawdopodobnie z powodu słabego nadzoru. Mimo tego, sam fakt zestawienia informacji w sposób systematyczny był wartościowy zarówno dla krajów jak też instytucji europejskich.

bottom of page